Kontakt


Link Brokers
tel. 506 182 230
tel. 515 426 411

mail.broker@linkbrokers.pl
mail.renata@linkbrokers.pl

NIP: 796 219 15 09
REGON: 140392514

Ubezpieczenia technicznedla Państwa.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych jest adresowane do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw będących Inwestorem, Wykonawcą czy Podwykonawcą..

Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, materiały i urządzania będące przedmiotem budowy, montażu z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego.

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
- sprzęt i wyposażenie placu budowy,
- maszyny budowlane,
- mienie istniejące,
- odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia m.in. takie jak: pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, kradzież z włamaniem.

Zakres ubezpieczenia może zostać dostosowany do potrzeb i wymagań Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za pomocą klauzul indywidualnych.

Okres ubezpieczenia może rozpocząć się od chwili rozładowania materiałów budowlano-montażowych na terenie budowy/ montażu lub zaczyna się z dniem rozpoczęcia robót kontraktowych.

Możliwość zawierania umów ubezpieczenia w różnych formach:
- dla pojedynczego kontraktu,
- obrotowej,
- generalnej.

Dodatkowo oferujemy ubezpieczenie:
- Ryzyka montażowe
- Sprzęt elektroniczny
- Maszyny od uszkodzeń
- Maszyny i urządzenia budowlane

Przykładowe certyfikaty i referencje

Certyfikat CARGO

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Referencje

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Certyfikat ETYKA

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.