Kontakt


Link Brokers
tel. 506 182 230
tel. 515 426 411

mail.broker@linkbrokers.pl
mail.renata@linkbrokers.pl

NIP: 796 219 15 09
REGON: 140392514

Ubezpieczenia OCdla Państwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - Prowadząc działalność gospodarczą w następstwie czynu niedozwolonego możemy wyrządzić komuś szkodę. Z mocy prawa (kodeksy cywilnego) jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

Możemy rozważyć przykładowo sytuację, kiedy prowadzimy firmę remontowo-budowlaną. Nieodpowiednio zabezpieczyliśmy teren robót wokół budynku, który remontujemy. Na teren weszła grupa dzieci i jedno z nich złamało nogę i wymaga hospitalizacji. Nieprawidłowe umocowanie siatek zabezpieczających i nieostrożność naszych pracowników spowodowały, że na luksusowy samochód zaparkowany na ulicy spadło wiadro gruzu. Niefachowo wykonana elewacja budynku staje się przyczyną zawilgocenia murów po trzech miesiącach od zakończenia robót. Wiadomo, że działania te nie były celowe. Do szkód jednak doszło, poszkodowane została osoby trzecie i odpowiedzialność ponosi nasza firma. Posiadając ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie musimy się martwić, że podobny przypadek, którego skutki mogą być czasem bardzo dotkliwe i nadszarpną sytuację finansową naszej firmy.

Odpowiedzialność cywilna za produkt, tzw. OC produktu jest to odpowiedzialność producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. Jeżeli wykupimy ubezpieczenie OC produktu, ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty związane z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej przez wadliwie wykonaną przez nasze przedsiębiorstwo usługę lub produkt. Wyobraźmy sobie, że świeżo wstawione przez naszą firmę okna zaczynają przeciekać. Jeżeli okaże się, że przeciek jest wynikiem nieszczelności między ramą a szybą - odpowiedzialny jest producent okien. Jeżeli natomiast przyczyną jest nieprawidłowe osadzenie okien - to nasza firma będzie musiała pokryć koszty wymiany bądź naprawy. Istnieje wiele przykładów, kiedy OC produktu chroni przedsiębiorcę, szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę szkody na osobie, które mogą być bardzo kosztowne. Ktoś może na przykład w niefortunny sposób użyć przedmiotu i doznać szkody. Jeżeli producent nie zamieścił w instrukcji obsługi odpowiednich środków ostrożności, poszkodowany teoretycznie może próbować pozywać go z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt.

- Ubezpieczenie mienia w transporcie
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Przykładowe certyfikaty i referencje

Certyfikat CARGO

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Referencje

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Certyfikat ETYKA

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.