Kontakt


Link Brokers
tel. 506 182 230
tel. 515 426 411

mail.broker@linkbrokers.pl
mail.renata@linkbrokers.pl

NIP: 796 219 15 09
REGON: 140392514

Oferta dlabiur podróży.

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. każdy organizator i pośrednik turystyczny ma obowiązek ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Zabezpieczenie to może przyjąć jedną z dwóch form:

- umowa gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej,
- umowa ubezpieczenia na rzecz klientów.

Uzyskanie gwarancji lub ubezpieczenia jest dla biura podróży obowiązkowe i obejmuje pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych.


Umowa ubezpieczenia na rzecz klientów jest zawierana w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2013R.w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych POBIERZ

Oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie umów gwarancji biura podróży lub ubezpieczenia, przed uzyskaniem rejestracji albo przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy, składa się Marszałkowi województwa w którym mieści się siedziba organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Przykładowe certyfikaty i referencje

Certyfikat CARGO

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Referencje

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Certyfikat ETYKA

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.