Kontakt


Link Brokers
tel. 506 182 230
tel. 515 426 411

mail.broker@linkbrokers.pl
mail.renata@linkbrokers.pl

NIP: 796 219 15 09
REGON: 140392514

Kredyty Eksportowe
dla Państwa.

Kredyty eksportowe - ubezpieczenia finansowe Na zachodnich rynkach konkurencja rośnie, a koniunktura nie rzuca na kolana, dlatego polscy przedsiębiorcy chętniej dywersyfikują sprzedaż i szukają nowych rynków zbytu. Ich uwaga coraz częściej kieruje się na Wschód. Rośnie eksport do Rosji, na Ukrainę i Białoruś, czyli krajów o tzw. podwyższonym ryzyku politycznym. To jeden z powodów, dla których odnotowywany jest wzrost zainteresowania przedsiębiorców ubezpieczeniami gwarantowanymi przez skarb państwa oraz ubezpieczeniami należności handlowych.

1)Małe przedsiębiorstwa
a)Ubezpieczenie należności handlowych
- Europolisa
- Pakiet
- Polisa na Wschód
b)Gwarancje ubezpieczniowe:
- Gwarancje krajowe
- Gwarancja zapłaty wadium
- Gwarancja należytego wykonania kontraktu
- Gwarancja usunięcia wad i usterek
- Gwarancja zwrotu zaliczki
- Gwarancje eksportowe
- Gwarancje celne i akcyzowe

2)Ubezpieczenie należności handlowych - Średnie i duże przedsiębiorstwa.
a)Pakiet:
- OCHRONA+
- Polisa na Wschód
- Ubezpieczenie kredytu dostawcy
b)Pomoc w ekspansji
- Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą
c)Gwarancje ubezpieczeniowe

3)Banki i instytucje finansowe
a)Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy
b)Ubezpieczenie leasingu finansowego
c)Program KUKE Faktoring
- Ubezpieczenie faktoringu eksportowego
- Ubezpieczenie faktoringu krajowego
- Zabezpieczenie faktoringu polisą przedsiębiorcy

4)Program KUKE Forfaiting

5)Cesja praw z umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenie kredytu

6)Gwarancje ubezpieczniowe
- Gwarancje zapłaty należności związanych z akredytywami
- Gwarancje dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe
- Regwarancje
Gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Przykładowe certyfikaty i referencje

Certyfikat CARGO

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Referencje

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Certyfikat ETYKA

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.