Kontakt


LinkBrokers
tel. 506 182 230
tel. 515 426 411

mail.broker@linkbrokers.pl
mail.renata@linkbrokers.pl

NIP: 796 219 15 09
REGON: 140392514

Witamy
Na naszej stronie www.

Kancelaria Brokerska Link Brokers powstała w oparciu o wiedzę i kompetencje Artura Potockiego – licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego, który łączy doświadczenie biznesowe z ubezpieczeniowym.

- opracowuje zoptymalizowany program ubezpieczeniowy, który łączy różnorodne rodzaje
  ubezpieczeń i uwzględnia wszelkie potencjalne ryzyka
- działa w imieniu i na rzecz klienta
- nie jest związany z żadnym z towarzystw ubezpieczeniowych
- pośredniczy we wszystkich formalnościach, również po podpisaniu umowy ubezpieczenia

Pierwszym krokiem jest udzielenie Kancelarii przez firmę pełnomocnictwa, które uprawomocnia brokera do występowania w imieniu Klienta na rynku ubezpieczeniowym. Pełnomocnictwo upoważnia brokera do złożenia zapytania ofertowego do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz do prowadzenia negocjacji warunków ubezpieczenia. Pełnomocnictwo może odnosić się do określonego programu ubezpieczeniowego lub całościowego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich ryzyk występujących w Państwa firmie. Zgodnie z istniejącymi uregulowaniami prawnymi usługi brokerskie są wykonywane dla Klienta bezpłatnie.


Kim jest Broker?

Broker ubezpieczeniowy pośredniczy między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym przy zawieraniu umów i obsłudze wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem oraz reprezentuje Klienta w tych relacjach.

Nie jest to agent, który reprezentuje określoną firmę ubezpieczeniową i działa w jej imieniu, ale niezależny i niezwiązany z żadnym konkretnym ubezpieczycielem pośrednik. Rola brokera polega na przedstawieniu Klientowi wielu propozycji, z różnych towarzystw oraz doradztwie przy wyborze najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Klienta. Broker jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń mającym możliwość współpracy ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku. W jego kompetencjach jest zawieranie umów zarówno w oparciu o standardowe produkty jak również negocjowanie dla swoich klientów specjalnych warunków.

Szczegółowo zakres kompetencji oraz obowiązków brokera reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zgodnie z którą:
Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Działalność brokerska polega na wykonywaniu czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej (…), polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich. Prowadzimy wnikliwe analizy, by dostosować zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb i aktualnych możliwości finansowych klienta.

Podejmując współprace z nami mają Państwo zagwarantowaną kompleksową obsługę ubezpieczeniową w odniesieniu do wszystkich dostępnych na polskim rynku produktów ubezpieczeniowych.

Przykładowe certyfikaty i referencje

Certyfikat CARGO

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Referencje

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.

Certyfikat ETYKA

Aby obejrzeć pełny dokument, prosze o kliknięcie w obrazek który znajduje się wyżej.